kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel / Pilen / /

Pilen

Grundidéer

Pilenmodellen är en arbetsmetod i svenska, där eleven får möta omväxlande arbetssätt som utvecklar känslan för språket. Eleverna diskuterar och samarbetar i många laborativa övningar men arbetar också individuellt på sin egen nivå i andra övningar.

 

Sammanfattning av metodiken:

  • möter varje elevs behov och ger verktyg för egen planering
  • bygger på en tydlig pedagogisk struktur
  • ger variation med bl.a. laborativa övningar och datorprogram
  • stärker språklig medvetenhet
  • stimulerar till samarbete
  • anpassad för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Det är viktigt att kunskap bygger på förståelse i stället för att lära sig utantill. I Pilen får eleven därför många tillfällen att reflektera över språket under lärarens ledning och sedan själv upptäcka olika samband och strukturer. Eleven får prova att använda nya strategier, utveckla sitt logiska tänkande och anteckna sina slutsatser bl.a. i form av minneskartor.

 

Allt fler skolor har valt att arbeta med Bornholmsmodellen, Bågen och Pilen som en röd tråd i svenska.

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies