kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel /

Pilen

Pilen

Pilen är i första hand avsedd för grundskolan men används även inom grundsärskolan, gymnasieskolan och vuxenundervisning för elever med speciella behov.

 

Eleven utvecklar sitt språk i tal, läsning och skrift. Följande ingår: ordkunskap, språklära, stavning, ordbildning, meningsbyggnad, eget skrivande och läsförståelse. Utgångspunkten

är en ordbank med ca 25 000 ord som är sorterade

efter svårighetsgrad i fråga om stavning. 

 

Pilenmodellen gör det lätt för läraren att individualisera och utgå från varje elevs förutsättningar. Detta möjliggör utveckling för alla typer av elever, t.ex. elever med särskilda behov och andraspråkselever, men även elever som behöver utmaningar. I grunden finns en genomtänkt pedagogisk struktur och en tydlig progression, vilket ger trygghet för både lärare och elever.

 

För att aktivera flera sinnen innehåller Pilen olika typer av övningar:

 

De olika övningarna hänvisar ofta till varandra, vilket tydligt framgår av instruktionerna. Det är vanligt att eleven först gör en laborativ övning och därefter förstärker med en skrivuppgift eller digital övning inom samma område.

 

Författarteam: Caroline Rodhe-Wallström, Gunilla Hedin, Maria Wallström.


Tecknare: Torben Freytag, Iréne Hedlund m.fl.


För lärare finns olika metodikkurser, se Kurser.

 

För priser och beställning hänvisas till Webbutiken.

‚ÄčNya Bågen är här!
 
Nu finns en uppdaterad version med nya Skolstil, som är mer luftig och där lilla L har en krok. Stilen är lättläst och liknar det handskrivna alfabetet med tydliga mellanrum mellan orden.
 
Skolor som vill uppdatera sitt Bågenpaket kan beställa en uppdateringssats.

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies