kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Start /

Start

Nyhetsbrev

 

Vill du ha ha information om större nyheter från Alfamax?

 

Här nedan visas en sammanfattning av innehållet ur några Nyhetsbrev. Under läromedel hittar du fler nyheter.

 

Om du vill läsa hela brevet, kan du skicka ett meddelande till info@alfamax.se och ange att du vill prenumerera på nyhetsbrev.

Datum

Beskrivning
24 okt. 2019

Ljudning är A och O för att knäcka läskoden

Nu i höst presenterade en läsvärd artikel med rubriken "Ljudning är A och O för att knäcka läskoden". Den handlar om en stor kunskapsöversikt, gjord av Vetenskapsrådet, och bygger på 70 metaanalyser av studier om läs- och skrivundervisning för elever mellan 6 och 12 år. Metastudierna inkluderar i sin tur cirka 4000 forskningsstudier.

Resultatet sammanfattas så här i artikeln:

"Det finns många sätt att lära barn att läsa – men bara ett som har stöd i forskningen. Den metoden bygger på att barnen ska lära sig att ljuda bokstäverna och det är också den enda metod som bevisat kan hjälpa barn med läs – och skrivsvårigheter." Läs mer på forskning.se

25 mars 2019

Skolfederation

Skolor som vill abonnera på alla spelpaket, kan välja att logga in med Skolfederation på Alfamax Läroportal. Kostnaden beror på antalet elever på skolan. Hör av dig till Kundtjänst för prisuppgift.

21 aug 2018

Måltavlan har fått en fortsättning och fler extraövningar i webbversion.

Måltavlan 6-8 innehåller 46 basövningar på stavning och 43 extraövningar på ordkunskap, språklära m.m. Ordförrådet utökas med tj-ljud, j-ljud och sj-ljud.

17 nov 2017

Husbygget och Båtbygget - 2 nya webbspel

Nu finns Bygget i webbversion! Eleven bygger sitt hus eller båt och övar på synonymer, motsatsord eller sammansatta ord med ordkunskap. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd. Läs mer

Reaktionerna från utprovningen var mycket positiva:

”Kul att bygga fler hus och göra dem olika”.

”Roligt med extrauppgifter och samla mynt för att handla till huset”.

”Bra med flera nivåer då det blir en bra utmaning för samtliga”.

19 maj 2017

Uppdaterad Bågen på väg
Augusti 2017 kommer en uppdaterad version av Bågen med bl.a. nya Skolstil, som är mindre fet och har krok på lilla L.

31 jan. 2017

Äventyret - 7 nya webbspel

Äventyret är utvecklat från vår tidigare PC-version men har fått ny spännande grafik med många animeringar. Eleverna lär sig betoning medan de klättrar, paddlar, snorklar m.m. på en äventyrlig ö.

Alla spel finns i olika svårighetsgrader. På lätt nivå finns ord inlästa. Eleven kan då få höra orden med både rätt och fel betoning. Några spel är parspel. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd.

Eleven spelar direkt via nätet på iPad, Mac, PC utan att något behöver laddas ned. Spelen kan användas i både special- och klassundervisning. För läraren finns metodiska anvisningar i Läroportalen. Om din skola använder Pilen, kan eleverna se spelen i sina protokoll med förslag på lämplig nivå. Du kan tanka ned nya protokoll gratis här.

27 okt. 2016

Nyhetsbrevet innehöll bl.a. följande:

I vinter flyttar vi till nya lokaler i Katrineholm.
I januari har vi sista kursen i Flen.

Ny möjlighet att beställa Pilen 6-8
Pilen steg 6-8 är avsett för årskurs 5-6 (normalläsare).

Lärare som har gått kurs till Pilen 2-5 kan nu beställa material till Pilen 6-8, utan att först gå metodikkursen. Vi hoppas att du får den information som du behöver i lärarhandledningen, annars är du välkommen att gå kursen vid ett senare tillfälle.

16 maj 2016

Nyheter i Tivoli

Nu har Tivoli fått 4 nya spel i Läroportalen: Målaren, Stugan, Pilkastning, Stugan. De är utvecklade från vår tidigare PC-version men har fått ny spännande grafik i gammaldags marknadsmiljö. De handlar bl.a. om uppe- och nerevokaler.

Alla spel finns i olika svårighetsgrader. På lätt nivå finns ord inlästa. Läs mer om Tivoli.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat

produktionsstöd.

nyaspelen450px.png

16 mars 2016

  Tre Läsvärldar - 6 nya böcker i vår lättlästa serie

  De nya böckerna passar till vårt läromedel Pilen steg 1:3, men är även populära på skolor som inte har Pilen.

  Här på nivå 3 utökas ordförrådet med ord som har konsonantmöten i mitten eller slutet. Dessutom införs några nya ordbilder i genomtänkt progression.

  Tre Läsvärldar finns under "Lättläst" Webbutiken.

  Läs mer... (pdf)

  10 feb. 2016

  Nyhetsbrev om Läroportalen innehöll bl.a. följande:

  • Dataspel i svenska på webben
  • Rabatt för skolor som abonnerar på PC-program
  • Erbjudande: Nybeställning 1 år av alla program
  • Vill du vara med som testare av nya spel?

  Läs mer... (pdf)

  13 mars 2015

  Nyhetsbrevet innehöll bl.a. följande:

  • Pedagogiska planeringar i svenska med Pilen – underlag för lärare som skriver LPP
  • Webbversioner av våra datorprogram
  • Läxblad Pilen 6-8
  • Uppgradera skolans Pilenpaket till Lgr 11

  Läs mer... (pdf)

  4 nov. 2014

  Tre Läsvärldar - 9 nya böcker i vår populära serie

  Böckerna följer Pilenmodellen och passar till Pilen 1:2a-1:2c, men kan även användas fristående. Det ljudenliga ordförrådet utökas nu med ord som börjar på två konsonanter. Läs mer

  Läsförståelsen följs upp på olika sätt med arbetsblad, samtal och laborativa övningar. Exempel på laborativ övning: bygg upp historien med bilder och återberätta, para ihop text och bild, spela ordspel.

  Tre Läsvärldar finns under "Lättläst" i Webbutiken.

  11 okt. 2013

  Pilen kortkurs är en ny endagskurs för skolor som redan arbetar med Pilen och som behöver introducera fler lärare. Tanken är att läraren efter Kortkursen ska kunna börja undervisa med Pilen med stöttning av sina kollegor. Läs mer

  Övrigt innehåll:

  • Alfamax medverkar med både utställningar och seminarier på Dysleximässan och Skolforum.
  • Nu kan alla skolor beställa Måltavlan oavsett vilka steg de har i Pilen och dessutom till lägre pris än tidigare.
  • Lägre kurspris i Flen om övernattning inte behövs på kurs med helpension.
  • Nu finns Utbytespaket med laborativa övningar för Pilen 2-5.
  4 april 2013

  Alfamax har nyligen öppnat ett diskussionsforum på Facebook. Här kan du byta erfarenheter och diskutera pedagogiska frågor med andra lärare angående våra läromedel.

  Tre Läsvärldar / Bågens Miniböcker – flera ex av samma titel. Enligt kundönskemål är det nu möjligt att beställa flera exemplar av enstaka böcker i Bågens Miniböcker och Tre Läsvärldar.

  25 okt. 2012

  Nya Pilen 2-5 är här!

  Under 2012 har Pilen uppdaterats efter Lgr 11 och utökats med bl.a. fler övningar i eget skrivande. I Pilen 1 och Pilen 2-5 är nu samtliga arbetsblad omarbetade i text och bild sedan första utgåvan.

  Vill du uppdatera ditt Pilenpaket till ver. 2012?
  Läs mer om olika Utbytespaket (pdf)

  Övrigt innehåll:

  • Många nyheter i Webbutiken t.ex. Startnycklar, Kinaspel, separat Bildlåda, nya spelplaner och  ny kombinerad LH Pilen 1-3.
  • Välkommen till vår monter på Skolforum i Älvsjö 29-31 oktober. I montern visar vi våra läromedel, t.ex. Bågen och nya Pilen 2-5. Där finns även fina mässerbjudanden. Fribiljett
  25 nov. 2011

  Skolverkets Läsa-skriva-räkna satsning fortsätter 2012 med 250 miljoner. Detta är femte och sista året. Nytt för 2012 är att bidraget även kan användas till förskoleklass. Precis som tidigare kan det användas till åk 1-3 och äldre elever med särskilda behov. Ansökan skickas från skolchef/rektor senast 8 februari 2012.

  Läs mer...

  Övrigt innehåll:

  • Många nyheter inom läromedel t.ex. nytt Alfaspel, nya spelplaner Pilen 1 och ringpärmar till Pilen 1-5.
  • Nytt pass på alla kurser där vi visar hur Bågen
   och Pilen följer Lgr 11

  21 mars 2011

  Montering av Bågen och Pilen

  Alfamax läromedelspaket levereras omonterade. Om du sätter ihop paketet själv, lär du dig samtidigt mycket om materialet, men det tar tid. Nu finns möjlighet att beställa paketet färdigmonterat. Läs mer i Webbutiken under resp. läromedel.

  17 feb 2011

  Läsa-skriva-räkna satsningen:

  Regeringen har beslutat att förlänga

  Läsa-skriva-räknasatsningen med 400 miljoner

  för år 2011 till kommuner och friskolor för kompetens-utveckling, läromedel, personalförstärkning m.m.

  Statsbidraget ska användas till åtgärder som syftar till

  att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva

  och räkna och öka elevernas måluppfyllelse.

  Den prioriterade målgruppen är elever i årskurs 1-3

  som riskerar att inte nå målen, men medlen kan även användas till elever i årskurs 4-10 i behov av särskilt stöd. Sista ansökningsdag 25 februari 2011.

  Läs mer...

  Dec 2010

  • Julrabatt 1000 kr på Pilen 1 utbytespaket
  • Plevnagården - hemtrevligt hotell
   till Pilenkurser i Flen
  • Nya lättlästa böcker

  24 mars 2010

  • Bågen – ett nytt läromedel i läsinlärning
   Under våren introducerar vi vårt nya spännande läromedel Bågen, en länk mellan Bornholmsmodellen och Pilen.
  • Nu planerar vi för Bågenkurser.
   Var med och önska datum.

  Pilen kortkurs 29 jan.


  Pilen kortkurs är en populär endagskurs för skolor som har minst en lärare med Pilenutbildning och som behöver introducera fler.

   

  Tanken är att läraren efter Kortkursen ska kunna börja undervisa med Pilen med stöttning av sina kollegor.

  © Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies