kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Start /

Start

Länkar

Här är några exempel på användbara länkar. Skicka gärna tips på fler bra länkar till info@alfamax.se.

 

 

Beskrivning
Bornholmsmodellen

Vetenskapligt utarbetade språklekar som utvecklar språklig medvetenhet.

Dyslexi info

Information om dyslexi för föräldrar och lärare.

Dyslexiförbundet FMLS

Förbundet Funktionshindrade med Läs- och Skrivsvårigheter vänder sig till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Utgivning av tidningen "LS Läs- och skrivsvårigheter".

Folkhögskolornas

websida

Förteckning över folkhögskolor i Sverige.

Många har kurser i svenska för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi t.ex. Sundsgården, Fellingsbro.

Hjälpmedelsinstitutet

Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Musik

Theta Wellnes Music producerar rogivande musik till inlärning, avslappning m.m. På hemsidan kan du provlyssna på skivorna.

SCIRA

Swedish Council of the Reading Association är en svensk läsrörelse med förankring i den internationella läsorganisationen. Utgivning av tidskriften "Läsning".

Skoldatatek

Skoldatateket vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, främst elever med läs- och skrivsvårigheter / dyslexi eller ADHD-problematik.

Skolstil

Teckensnittet Skolstil används i Bågen. På websidan finns verktyg för skrivövningar och tangentbordsträning i bokstavsordning.

Skolverket

Skolverket anger mål och granskar 

skolornas verksamhet. Här hittar du t.ex.  läroplanen för grundskolan, Lgr 11. Den kan beställas som bok eller lite längre ned på sidan laddas ned gratis som pdf.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Rådgivning till skolpersonal kring pedagogiska konsekvenser av funktions-nedsättningar. Sprider information och kunskap om specialpedagogik och anpassning av läromedel. Se t.ex. en jämförelse av läromedel i läsinlärning eller använd Hitta Läromedel, en sökmotor för läromedel som på olika sätt passar för elever i behov av särskilt stöd

Språkrådet

Språkrådet arbetar bl.a. med språkrådgivning och utgivning av språkböcker samt tidskriften "Språkvård". I Frågelådan på webbsidan finns tusentals frågor från allmänheten besvarade.

Stavningskontroll

Oribi är utgivare av Stava Rätt, en stavningskontroll utvecklad för dyslektiker.

Svenska Akademien

Svenska Akademiens ordbok på nätet

Svenska Dyslexiföreningen

Föreningen sprider kunskap och skapar medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Anordnar utbildningskonferenser för skolpersonal m.fl.

Särskrivning

Innehåller tusentals exempel, men websidan uppdateras tyvärr inte längre.

Pilen kortkurs 29 jan.


Pilen kortkurs är en populär endagskurs för skolor som har minst en lärare med Pilenutbildning och som behöver introducera fler.

 

Tanken är att läraren efter Kortkursen ska kunna börja undervisa med Pilen med stöttning av sina kollegor.

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies