kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Kurser

Kurser

Kursanmälan Pilen kortkurs

Pilen kortkurs är ett billigare alternativ för skolor som har minst en lärare med Pilenutbildning och som behöver introducera fler. Kortkursen förutsätter att det på skolan finns en kollega som har gått en ordinarie Pilenkurs, t.ex. steg 1-3, och som vill åta sig uppdraget att vara Nyckelperson för dessa steg.

Efter kursen behöver "kortkursare" och Nyckelperson få tid till att diskutera teoretiska och metodiska frågor i Pilen, eftersom många moment saknas i Kortkursen. Mer information om kursen får du här.

 

Pilen kortkurs kan även passa lärare som vill ha en snabbingång till högre steg, eftersom läraren efter Kortkursen kan gå valfri ordinarie stegkurs, t.ex. Pilenkurs 4-5. 


Målgrupp
Lärare med behörighet i svenska på skolor där minst en kollega i arbetslaget har gått en ordinarie Pilenkurs. Även lärare utan behörighet i svenska kan deltaga och får då ett s.k. "Lärarlagsintyg". Detta ger möjlighet att använda Pilen i lärarlaget men inte behörighet att ta hand om ett eget Pilenmaterial. Kontakta gärna Kundtjänst för mer information.

 

Alfamax sparar nedanstående uppgifter i vårt kursregister. Vi lämnar inte informationen vidare till några andra. Läs mer om vår policy.


Kursdatum*
   
Förnamn*
   
Efternamn*
   
E-post*
   
Telefon*
   
Födelseår*
   
Alfamax Lärar-ID (om du har gått kurs tidigare)
   
Nyhetsbrev (pedagogiska tips / erbjudanden)
   
Skola*
   
Telefon*
   
Ort*
   
Nyckelpersonens namn (Pilenmentor)*
   
Nyckelpersonens E-post (Pilenmentor)*
   
Faktureringsadress*
   
Typ av faktura*
   
Övriga faktureringuppgifter
   
Beställare (om annan än kursdeltagaren)
   
Kostnad 2400 kr exkl. 25% moms. Kursavgiften faktureras i förväg.
   
Följande ingår i kursavgiften 1 lunch och 2 fika
   
Anmälan är bindande Kursplatsen kan överlåtas till annan person på skolan (bytesavgift 300 kr).
   
Avbokning 500 kr senast 8 veckor före kurs. Halv kursavgift 4-8 veckor före kurs. Hel kursavgift mindre än 4 veckor före kurs.
   
Meddelande till Kundtjänst
 
 

Pilen kortkurs

Pilen kortkurs är en populär endagskurs för skolor som har minst en lärare med Pilenutbildning och som behöver introducera fler.

 

Tanken är att läraren efter Kortkursen ska kunna börja undervisa med Pilen med stöttning av sina kollegor.

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies