kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
/

Start

Ljudning är A och O för att knäcka läskoden 

År 1867 utkom den första läseboken i Sverige. Den var skriven av min farfars far, B.C. Rodhe, som var med och införde ljudmetoden i Sverige. Boken utgavs i flera delar för olika årskurser i mer än en miljon exemplar fram till år 1930. 

 

Under årens lopp har olika läsmetoder provats och ett stort antal studier genomförts om läsinlärning. På forskning.se sammanfattas många års forskning i en ny artikel med rubriken "Ljudning är A och O för att knäcka läskoden". ”Det finns många sätt att lära barn läsa - men bara ett som har stöd i forskningen. Den metoden bygger på att barnen ska lära sig att ljuda bokstäverna och det är också den enda metod som bevisat kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter."

 

Alfamax har under 25 år utvecklat inkluderande läromedel i svenska för olika åldrar i klass- och specialundervisning. Allt bygger på en genomtänkt pedagogisk struktur och en specialsorterad ordbank, som börjar med ett ljudenligt ordförråd och sedan utökas.

 

Vi tror på en kombination av läs- och skrivövningar, laborativt arbetssätt och digitalt lärande. Allt binds ihop till en röd tråd som bygger vidare där Bornholmsmodellen slutar. Därefter vidareutvecklas elevernas språkliga medvetenhet på olika plan. Det är roligt att lära sig läsa och gå på upptäcktsfärd i svenska språket!


Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av våra läromedel:

  • Bågen – läsinlärning och språkutveckling
  • Tre Läsvärldar – lättläst för nybörjare
  • Pilen – svenska för grundskolan
  • Webbspel - digitala övningar för olika plattformar

För läraren finns möjlighet till fortbildning som kombinerar teori och praktik, för att kunna anpassa efter olika målgrupper t.ex. elever med dyslexi, andraspråkselever, särskola samt elever som behöver utmaningar. Hittills har mer än 7000 lärare deltagit i våra kurser runtom landet. Det är vi glada och stolta över.

 

Välkommen till Alfamax!

 

Caroline Rodhe-Wallström

 

 

Nu kan skolor som vill, logga in med Skolon till våra 30 webbspel i svenska

 


 


© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies