kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
/

Start

Välkommen till Alfamax!

Alfamax har under 25 år utvecklat inkluderande läromedel i svenska för olika åldrar i både klass- och specialundervisning. Vi tror på en kombination av digitalt lärande, laborativt arbetssätt, läs- och skrivövningar och lättlästa böcker. Allt binds ihop till en röd tråd i svenska som bygger vidare där Bornholmsmodellen slutar. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av våra läromedel.

 

Det pedagogiska upplägget, kallat Pilenmodellen, har en genomtänkt pedagogisk struktur som ger trygghet för både lärare och elever. Eleven lär med flera sinnen i olika arbetssätt och får utveckla sitt språk och sin läs- och skrivförmåga. Under Grön flik här ovan presenteras läromedel som följer konceptet, t.ex. Bågen (läsinlärning), Tre Läsvärldar (lättläst för nybörjare), Pilen (svenska för grundskolan) och olika digitala spel i svenska.

 

För läraren anordnar vi kurser som kombinerar ämnesteori och väl genomtänkt metodik, för att kunna individanpassa efter olika behov. Det kan t.ex. gälla elever med särskilda behov som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, elever inom särskolan, elever med annat modersmål eller normalläsande elever som behöver utmaningar. Hittills har mer än 7000 lärare deltagit i våra kurser runtom i landet. Det är vi glada och stolta över.

 

Caroline Rodhe-Wallström

Alfamax AB

 

Nyhet! Logga in med Skolfederation till våra 30 webbspel i svenska

  

 

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies